Fuktgranskning

Fuktgranskning

Fuktgranskningar vid oväntad vattenläcka och akut vattenläckage

Först bedömer vi skadans omfattning samt utför nödvändiga fuktmätningar. Det är inte bara materialet som påverkar vattenskadans storlek, utan även det hur länge vattnet har varit i konstruktionerna och hur djupt vattnet har trängt in. Till exempel är försämringen av konstruktionerna, mögel och korrosion ofta mer signifikanta än skadan själv. Vi rekommenderar starkt att du kontaktar oss omedelbart om du upptäcker en vattenläcka, vi är här för dig dygnet runt!

Vi skriver en skriftlig kartläggningsrapport från fuktgranskningen. Med den rapporten kan vi uppskatta de nödvändigaste reparationsarbetena och hur länge reparation pågår.

De uppföljningsåtgärder som föreslås i kartläggningsrapporten, såsom torkning av våta konstruktioner och identifierade fuktskador, baseras på resultatet av en expert som har utförd fuktkartläggning.

Om det är någonting som besvärar dig som gäller fuktskador eller fuktkartläggningar, tveka inte kontakta oss. Vi berättar gärna mera för dig!

Rivning ->