Tjänster

Tjänster

Fuktgranskning

Var uppmärksam, beställ en fuktgranskning

Syftet med en fuktkartläggning är att ta reda på eventuella fuktskador i fastigheten, fuktighetsnivån i konstruktionen och specificera dess omfattning. Vi på Asve-san gör fuktundersökningar i samband med misstänkt vattenskada och arbetet genomförs alltid av en fuktskadekartläggare.

Rivning

Vi utför rivningsarbeten noggrant och effektivt

Efter att fuktkartläggning är klar ska rivnings- och torkningsarbeten av konstruktionerna påbörjas så fort som möjligt. Vi ser till att varje arbetsmoment görs med effektiva metoder från början till slut.

Rivning

Vi utför rivningsarbeten noggrant och effektivt

Efter att fuktkartläggningen är klar ska rivnings- och torkningsarbeten av konstruktionerna påbörjas så fort som möjligt. Vi ser till att varje arbetsmoment görs med effektiva metoder från början till slut.

Torkning

Noggrant torkad konstruktion är en förutsättning för ett hälsosamt hem

En noggrann och varsam torkning av konstruktionerna efter en vattenläcka är det allra viktigaste för ett lyckat slutresultat.

Renovering

Mot ett nytt friskt hem

När konstruktionerna och materialen har torkat kan man äntligen börja med renoveringen. Senast i det här skedet är det dags att ha en plan för om man bara ska reparera fuktskadan, eller om man samtidigt också gör andra förändringar.

Renovering

Mot ett förnyat, friskt hem

När konstruktionerna och materialen har torkat kan man äntligen börja med renoveringen. Senast i det här skedet är det dags att ha en plan för om man bara ska reparera fuktskadan, eller om man samtidigt också gör andra förändringar.

Rengör ventilationskanaler

Vi ser till att den luft du andas verkligen är ren

Oavsett hur ren och filtrerad din inomhusluft är, behöver varje ventilationskanal ändå rengöras nu som då.

Föroreningar samlas i ventilationssystem med åren och därför är det viktigt med regelbunden rengöring av ventilationskanaler.

Asbestkartläggning

Vi levererar asbestkartläggningar av högsta kvalitet

Vi på Asve-san är ett säkert val för dig som uppskattar att asbestkartläggningen av ditt renoveringsprojekt görs på ett högkvalitativt, effektivt och korrekt sätt.