Torkning

Torkning

Torktiden vid en vattenskada är alltid individuell, men ofta talas det om veckor. Naturligtvis påverkas torktiden av omfattningen av skadan, kvaliteten på konstruktionerna och materialet samt fuktskadans omfattning. Torkning av konstruktionerna och boende under torkningsprocessen är inte en omöjlig ekvation. Vi strävar efter att organisera torkningsprocessen så att kunden kan bo i fastigheten under arbeten om det så behövs.

När konstruktionerna och materialet har torkats kan reparationen börja. Med vår yrkeskunnighet sker torkningen varsamt och så smidigt som möjligt!

Reparation->