Rengör ventilationskanalerna

för god inomhusluft

Rengör ventilationskanalerna

för god inomhusluft

Vi människor tillbringar allt mer tid inomhus och därför är det väldigt viktigt att vi har bra inomhusluft. Ibland tror man att symtomen av att vistas i en viss byggnad orsakas av till exempel mögel. Det kan naturligtvis också vara så, men många gånger har det visat sig att ventilationssystemets inreglering är felaktigt eller att rengöringen varit otillräcklig. Fastighetens ventilationskanaler blir med tiden smutsiga och kan i värsta fall bli helt täppta och påverkar ventilationssystemets inreglering.

Vi erbjuder dig ventilationskanalrengöring och luftflödesjustering. Beställ en offert från oss så tar vi hand om att rengöra ventilationskanalerna åt dig med omsorg.

Asbestkartläggning->