Asbestkartläggning

Asbestkartläggning

Asbestkartläggning

Visste du att alla byggnader som har blivit byggda före 1994 kräver en asbestkartläggning innan renoverings- / rivningsarbeten påbörjas? (Regeringens förordning om säkerhet vid asbestarbete 798/2015)

Renoveringsprojekt som kräver asbestkartläggning inkluderar till exempel renovering av kök och badrum, samt renovering av balkonger och fasader. Det är på byggherrens ansvar att se till att kartläggningen genomförs innan renoveringen påbörjas. Det är viktigt att komma ihåg att rivning är tillåten endast för de konstruktioner som har genomgått en asbestkartläggning.

Asbestkartläggaren ska ha tillräcklig kunskap om asbest, hantering av asbest, dess förekomst och rivning av konstruktioner samt naturligtvis genomförandet av kartläggningen.

Var kan man hitta asbest?

Asbest har tidigare använts i många olika byggmaterial, såsom isolering, rör och tapeter. Därför kan du stöta på asbest även i oväntade rivningsprojekter.

Asbest var alltså mycket vanligt i byggmaterialen innan det förbjöds, så asbest finns väldigt ofta i äldre byggnader.

Var kan man hitta asbest?

Asbest har tidigare använts i många olika byggmaterial, såsom isolering, rör och tapeter, så du kan stöta på asbest även i oväntade rivningsprojekter.

Asbest var alltså mycket vanligt i byggmaterialen innan det förbjöds, så det finns väldigt ofta i äldre byggnader.

Så här går asbestkartläggning till

Innan asbestkartläggningen utförs, måste man veta vilka delar av objektet som ska renoveras och vilka element ska rivas.

Vid kartläggningen tar vi först prover från alla material som syns i de delar som ska tas bort. Om det finns flera lager med olika material under det som ska tas bort, tar vi också prover från de nedersta lagen genom att öppna eller ta bort dem. På så sätt får vi asbestprover från alla möjliga lager.

Proverna skickas till ett laboratorium för analys och du får en lagstadgad asbestkartläggningsrapport. Rapporten visar bland annat från vilka ställen vi tog proverna och vad det finns i varje prov.

Efter vår pålitliga asbestkartläggning och eventuell asbestborttagning kan renoveringen fortsätta. Kontakta oss på Asve-san om du vill veta mera om asbest och hur saneringen går till.