Asbestikartoitus

Asbestikartoitus

Asbestikartoitus

Tiesithän, että kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin on teetettävä asbestikartoitus ennen remontti- / purkutöiden aloittamista? (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015)

Asbestikartoitusta vaativat saneerauskohteet ovat esimerkiksi keittiö- ja kylpyhuoneremontit sekä parveke- ja julkisivusaneeraukset. Rakennuttajan vastuulla on huolehtia, että kartoitus tehdään ennen remontoinnin aloittamista. On tärkeää muistaa, että purkaminen on sallittua vain niille rakenteille, joista on tehty asbestikartoitus.

Asbestikartoituksen suorittajalta edellytetään riittävää ammattitaitoa asbestiin, asbestin käsittelyyn, sen esiintymiseen sekä rakenteiden purkamiseen ja tietysti kartoituksen tekemiseen.

Mistä asbestia voi löytyä?

Asbestia on ennen käytetty todella monenlaisissa rakennustarvikkeissa, kuten laasteissa, eristeissä, putkissa ja tapeteissa, joten asbestiin voit törmätä yllättävissäkin purkukohteissa.

Asbesti oli siis hyvin yleisessä käytössä rakennusmateriaaleissa ennen sen käytön kieltämistä, joten monista vanhemmista rakennuksista löytyy edelleenkin paljon asbestia.

Mistä asbestia voi löytyä?

Asbestia on ennen käytetty todella monenlaisissa rakennustarvikkeissa, kuten laasteissa, eristeissä, putkissa ja tapeteissa, joten asbestiin voit törmätä yllättävissäkin purkukohteissa.

Asbesti oli siis hyvin yleisessä käytössä rakennusmateriaaleissa ennen sen käytön kieltämistä, joten monista vanhemmista rakennuksista löytyy edelleenkin paljon asbestia.

Kuinka asbestikartoitus tehdään?

Jotta kartoittajamme osaa ottaa näytteet kaikista tarvittavista kohdista, on ennen asbestikartoituksen suorittamista tiedettävä, mitä osia saneerauskohteesta ollaan remontoimassa sekä, mitä elementtejä puretaan.

Kartoituksessa otamme ensimmäisenä näytteet kaikista purettavien osien näkyvillä olevista materiaaleista. Mikäli purettavan kerroksen alta löytyy useampia kerroksia eri materiaaleja, otamme näytteet myös alimmista kerroksista avaamalla tai purkamalla niitä. Tällä tavoin saamme tarkat asbestinäytteet kaikista mahdollisista kerroksista.

Saadut näytteet viedään laboratorioon analysoitavaksi ja näin saat meidän asbestikartoituksen tuloksista lakisääteisen asbestikartoitusraportin. Asbestikartoitusraportista selviää mm. mistä näytteitä olemme ottaneet ja mitä kustakin näytteestä löytyi.

Meidän luotettavan asbestikartoituksen ja mahdollisen asbestin poistokäsittelyn jälkeen remontti voi jatkua. Olethan yhteydessä meihin Asvesaniin, mikäli mieltäsi askarruttaa asbestiin liittyvät asiat, ja miten saneeraus tehdään.