Asbestikartoitus

Asbestikartoitus

Ennen 1994 valmistuneet rakennukset

Tiesithän, että kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin on teetettävä asbestikartoitus ennen remontti- / purkutöiden aloittamista? (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015) Tällaisia kohteita ovat saneerauskohteet, kuten esimerkiksi keittiö- ja kylpyhuoneremontit sekä parveke- ja julkisivusaneeraukset. Rakennuttajan vastuulla on huolehtia, että kartoitus tehdään ennen remontoinnin aloittamista.

Kartoitus edellyttää riittävää ammattitaitoa asbestiin, asbestin käsittelyyn, sen esiintymiseen sekä rakenteiden purkamiseen ja tietysti kartoituksen tekemiseen.

Mistä asbestia voi löytyä?

Asbestia on ennen käytetty todella monenlaisissa rakennustarvikkeissa, kuten laasteissa, eristeissä, putkissa ja tapeteissa, joten asbestiin voit törmätä yllättävissäkin purkukohteissa.

Asbesti oli siis hyvin yleisessä käytössä rakennusmateriaaleissa ennen sen käytön kieltämistä, joten monista vanhemmista rakennuksista löytyy edelleenkin paljon asbestia.

asbestikartoitus asve-san
asbestikartoitus asve-san

Mistä asbestia voi löytyä?

Asbestia on ennen käytetty todella monenlaisissa rakennustarvikkeissa, kuten laasteissa, eristeissä, putkissa ja tapeteissa, joten asbestiin voit törmätä yllättävissäkin purkukohteissa.

Asbesti oli siis hyvin yleisessä käytössä rakennusmateriaaleissa ennen sen käytön kieltämistä, joten monista vanhemmista rakennuksista löytyy edelleenkin paljon asbestia.

asbestityö Asve-San

Kuinka kartoitus tehdään?

Jotta kartoittajamme osaa ottaa näytteet kaikista tarvittavista kohdista, on ennen kartoituksen suorittamista tiedettävä, mitä osia saneerauskohteesta ollaan remontoimassa sekä, mitä elementtejä puretaan.

Kartoituksessa otamme ensimmäisenä näytteet kaikista purettavien osien näkyvillä olevista materiaaleista. Mikäli purettavan kerroksen alta löytyy useampia kerroksia eri materiaaleja, otamme näytteet myös alimmista kerroksista avaamalla tai purkamalla niitä. Tällä tavoin saamme tarkat asbestinäytteet kaikista mahdollisista kerroksista.

Saadut näytteet viedään laboratorioon analysoitavaksi ja näin saat meidän asbestikartoituksen tuloksista lakisääteisen asbestikartoitusraportin. Asbestikartoitusraportista selviää mm. mistä näytteitä olemme ottaneet ja mitä kustakin näytteestä löytyi.

Luotettavan kartoituksen ja mahdollisen asbestin poistokäsittelyn jälkeen remontti voi jatkua. Olethan yhteydessä meihin, mikäli mieltäsi askarruttaa asbestiin liittyvät asiat, ja miten saneeraus tehdään.