Reparation

Reparation

Vid reparation av vattenskador är renoveringen smidigare eftersom konstruktionerna redan är öppna och proffsiga yrkesmän redan är på plats. Önskade förändringar är lättare att genomföra under renoveringen, på så här vis förbättras bostadens värde och boendekomfort på en gång! 

Om kartläggning, torkning och reparation utförs av samma företag sparar man tid eftersom de olika arbetsskedena kan planeras i förväg. På så vis sparar man tid och oftast också pengar.

Rengör ventilationskanaler->