Rivning

Rivning

När vi utför rivningen tar vi hänsyn till hälsoeffekter som skadorna kan orsaka, såsom eventuella mögelfynd som påverkar inomhusluften samt förordningarna som gäller vid asbestrivning. Vi utför rivningen baserat på information från den fuktgranskning vi har gjort och tar hänsyn till att det handlar om en rivning av konstruktioner som har blivit fuktskadad, vilket betyder att rivningen skall utföras med noggrannhet och arbetsplatsen bör vara avskiljd och med undertryck.

Du kanske undrar om du kan bo i ditt hem medan vattenskadorna repareras. Det beror till stor del på skadans omfattning och dina behov. Ditt försäkringsbolag kan bäst svara på hur mycket försäkringen täcker. Vanligtvis täcks plötsliga skador av hemförsäkringen, men försäkringsbolagens inställning kan vara strängare vid skador som skett långsamt under åren.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som gäller rivning. Vi på Asve-san är experter på rivning efter vatten- och mögelskador samt borttagning av asbest.

Torkning ->