Våra tjänster:

Mögel- samt brandsanering
Asbestsanering

Torkning av vattenskador
Torkning vid nybyggnation

Fuktkartläggningar
Provtagningar / inomhusklimat

Termografering

Fräsning av betonggolv

Ventilationsrengöring